Weather Forecast for 10 to 13 May 2018 (Issue date:09 May 2018)

जारी मिति : २०७५-०१-२६ (09 May 2018)

यही २०७५ बैशाख २८ गते देखि मित्र राष्ट्र भारतका सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण अवधिका क्रममा रहने, विभिन स्थानहरु (काठमाण्डौ, जनकपुर, पोखरा, जोमसोम/मुक्तिनाथ) को विशेष मौसमी सूचना/पूर्वानुमान निम्नानुसार रहेको छ |

Weather Forecast for 10 May to 13 May 2018 at the following locations.

Date

Kathmandu

Janakpur

Jomsom/ Muktinath

Pokhara

10 May

Generally cloudy with chances of  thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon

Generally Cloudy with chances of  thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon 

Generally cloudy  with chances of  thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon

Generally cloudy with chances of thundershower likely to occur  towards afternoon/late afternoon

11 May

Partly cloudy with chances of Isolated thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon

Partly cloudy

Partly cloudy with chances of  isolated thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon

Partly cloudy with chances of isolated thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon

12 May

Partly cloudy with  isolated thundershower possible towards afternoon/late afternoon

Partly  Cloudy with isolated thundershower possible towards afternoon/late afternoon

Generally Cloudy with  isolated thundershower likely to occur towards afternoon/late afternoon

Generally Cloudy  with isolated thundershower possible towards afternoon/late afternoon

13 May

Generally cloudy with  chances of isolated brief rain or thundershower

Generally Cloudy with chances of isolated brief rain or  thundershower 

Generally cloudy with  chances of  isolated brief rain or thundershower

Generally cloudy with  chances of isolated brief rain or thundershower

Featured

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७५/०८ /०१ देखि २०७५/०८/०३ )

राती: देशभर मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७५/०८ /०१ देखि २०७५/०८/०३ )

दिउँसो: देशको पुर्वी पहाडी भेगका केहि स्थानहरुमा मध्यान्ह पछि आंशिक बदलिको संभावना छ भने बाँकि भुभागमा मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७५/०७/३० देखि २०७५/०८/०२)

राती: पुर्वी पहाडी भेगका केहि स्थानमा आंशिक बदलिको संभावना छ भने बाँकि भुभागमा मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।

Recent News and Releases

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७५/०८ /०१ देखि २०७५/०८/०३ )

राती: देशभर मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७५/०८ /०१ देखि २०७५/०८/०३ )

दिउँसो: देशको पुर्वी पहाडी भेगका केहि स्थानहरुमा मध्यान्ह पछि आंशिक बदलिको संभावना छ भने बाँकि भुभागमा मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७५/०७/३० देखि २०७५/०८/०२)

राती: पुर्वी पहाडी भेगका केहि स्थानमा आंशिक बदलिको संभावना छ भने बाँकि भुभागमा मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान ( २०७५/०७/३० देखि २०७५/०८/०२ )

पुर्वी र पश्चिमि पहाडी भेगका केहि स्थानमा आंशिक बदलिको संभावना छ भने बाँकि भुभागमा मौसम समान्यतया सफा रहने देखिन्छ ।