साप्ताहिक प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान जारी मिति: २०७८ असोज २८ गते बिहीबार

नेपाल सरकार

उर्जाजलस्रोततथा सिचाईं मन्त्रालय

जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग

मौसम पूर्वानुमान महाशाखा

साप्ताहिक कृषि-मौसम पूर्वानुमान

वैद्यताको अवधी २०७८ असोज २९ गते शुक्रबार देखि २०७८ कार्तिक ०४ गते बिहीबार सम्म

जारी  मिति २०७ असोज २८ गते  बिहीबार

प्रदेश आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

प्रदेश 

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात

हल्का घट्ने सम्भावना

हल्का घट्ने सम्भावना

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको शुरु र मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य वदली रहने तथा साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही साताको शुरुमा थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपात, साताको मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात र साताको अन्त्यमा धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना देखिन्छ ।

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरु र मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य वदली तथा अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही साताको शुरुमा थोरै स्थानहरुमा हल्का वर्षा, मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि छ भने एक वा दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरु र मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य वदली तथा अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही थोरै स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

 

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 


 

प्रदेश आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

प्रदेश 

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा  साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक देखि सामान्य बदली तथा  अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि साताको शुरुमा थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षा, साताको मध्यका केही स्थानहरुमा र साताको अन्त्यमा धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम बर्षाको सम्भावना देखिन्छ। साथै साताको अन्त्यमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 बागमती  प्रदेशआगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य:बुधबारबिहिबा

बागमती 

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात

हल्का घट्ने सम्भावना

हल्का घट्ने सम्भावना

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको शुरु र मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य वदली तथा साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही साताको शुरुमा एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपात, साताको मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात र साताको अन्त्यमा धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना देखिन्छ ।

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक वदली, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली तथा साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि साताको शुरुमा थोरै स्थानहरुमा हल्का वर्षा, साताको मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही थोरै स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 


 

 

गण्डकी  प्रदेशआगामी  साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

गण्डकी प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात

हल्का घट्ने सम्भावना

हल्का घट्ने सम्भावना

सामान्य देखि पूर्ण बदली

 

साताको शुरु र मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य वदली रही साताको शुरुमा एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपात, साताको मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना देखिन्छ ।

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा  साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 

 

लुम्बिनी प्रदेश आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

लुम्बिनी

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा  साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक बदली रही एक वा दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षा, साताको मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम बर्षाको सम्भावना देखिन्छ।साताको अन्त्यमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा  तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

 

साताभरी शुरुमा आन्शिक बदली रही थोरै स्थानहरुमा हल्का वर्षा, साताको मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम बर्षाको सम्भावना देखिन्छ।साताको अन्त्यमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।

 

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 


 

 

 कर्णाली  प्रदेश  आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

कर्णाली

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात

हल्का घट्ने सम्भावना

हल्का घट्ने सम्भावना

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको शुरु तथा मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही साताको शुरुमा थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपात र साताको मध्यमा केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना देखिन्छ ।

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग   

साताको शुरु तथा मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही साताको शुरुमा एक वा दुई स्थानहरुमा मेघ गर्जन चटयाङ सहित हल्का वर्षा र साताको मध्यमा केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन चटयाङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

सुदुर पश्चिम प्रदेश आगामी साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

सुदुरपश्चिम

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

 

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात तथा साताको अन्त्यमा थोरै स्थाहरुमा भारी हिमपात

हल्का घट्ने सम्भावना

हल्का घट्ने सम्भावना

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपात, मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी हिमपात को सम्भावना देखिन्छ ।

 

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

 

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा तथा साताको अन्तयमा थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा

हल्का घट्ने सम्भावना

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

 

 

स्रोत: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 

 

आगामी  साताको मौसमी सारांश :

१.       साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपात, मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको साथै साताको अन्त्यमा सुदुर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी हिमपात को सम्भावना देखिन्छ ।

२.      साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही प्रदेश नं १ र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा र बाँकी प्रदेशहरुका एक वा दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक देखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै सुदुर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं १ का थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा र प्रदेश नं १ का एक वा दुई स्थानहरुमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

३.      साताको शुरुमा आन्शिक वदली रही एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आन्शिक दखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै साताको अन्त्यमा सुदुर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ का थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

४.      यो साता देशका अधिकांश भू-भागहरुमा अधिकतम तापक्रम तथा हिमाली भु-भागमा न्युनतम तापक्रम हल्का घट्ने सम्भावना देखिन्छ भने पहाडी तथा तराईका भु-भागमा न्यूनतम तापक्रममा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने देखिन्छ

 

Featured

विशेष बुलेटिन १: हिउँदे मौसमको अपडेट ( Special Winter Bulletin 1)(जारी मितिः २०७८/०८/१४ साँझ ०५:०० बजे)

हाल पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली (Westerly Trough) र अरव सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्र (Low Pressure System) को कारण आज साँझबाट नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादलहरु सर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम , कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश धेरै स्थानहरुमा सामान्य देखि पूर्ण बदली र अन्य प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०८/१४ देखि २०७८/०८/१६) जारी समय : साँझ ०६:०० बजे

राती : सुदूर पश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशको पहाडी भु-भागमा सामान्य देखि पूर्णतया बदली तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने छ ।सुदूर पश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागको एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०८/१४ देखि २०७८/०८/१६) जारी समय : बिहान ०६:०० बजे

२०७८ मंसिर १४ गते (मंगलबार), दिउँसो : देशभर आँशिक बदली रहने छ। गण्डकी प्रदेशको एक-दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

Recent News and Releases

विशेष बुलेटिन १: हिउँदे मौसमको अपडेट ( Special Winter Bulletin 1)(जारी मितिः २०७८/०८/१४ साँझ ०५:०० बजे)

हाल पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली (Westerly Trough) र अरव सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्र (Low Pressure System) को कारण आज साँझबाट नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादलहरु सर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम , कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश धेरै स्थानहरुमा सामान्य देखि पूर्ण बदली र अन्य प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०८/१४ देखि २०७८/०८/१६) जारी समय : साँझ ०६:०० बजे

राती : सुदूर पश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशको पहाडी भु-भागमा सामान्य देखि पूर्णतया बदली तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने छ ।सुदूर पश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागको एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०८/१४ देखि २०७८/०८/१६) जारी समय : बिहान ०६:०० बजे

२०७८ मंसिर १४ गते (मंगलबार), दिउँसो : देशभर आँशिक बदली रहने छ। गण्डकी प्रदेशको एक-दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

free mock theory test driving theory test uk

practice final theory test practice final theory test