साप्ताहिक प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान - जारी मिति: २०७८ जेठ २८ शुक्रबार

नेपाल सरकार

उर्जाजलस्रोततथा सिचाईं मन्त्रालय

जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग

मौसम पूर्वानुमान महाशाखा

साप्ताहिक कृषि-मौसम पूर्वानुमान

 

प्रदेश १आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

प्रदेश 

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का हिमपात

केहि घट्ने

 उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर हल्का देखि मध्यम हिमपात

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

ेघगर्जन/चट्याङ्ग

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

 उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

ेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग


 

 

 

प्रदेश आगामी साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

प्रदेश 

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

ेघगर्जन/चट्याङ्ग

च्च वेगको हावाहुरी

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 


 

बागमती प्रदेशआगामी साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य:बुधबारबिहिबा

बागमती 

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

मध्यम हिमपात

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर हल्का देखि मध्यम हिमपात

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

ेघगर्जन/चट्याङ्ग

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

ेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग


गण्डकी प्रदेशआगामी साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

गण्डकी प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

मध्यम देखि भारी हिमपात

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

सामान्य देखि पूर्ण बदली

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर हल्का देखि मध्यम हिमपात

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

ेघगर्जन/चट्याङ्ग

 

साताको मध्य अन्त्यमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग  

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 


 

 

लुम्बिनी प्रदेश आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

लुम्बिनी

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको मध्य अन्त्यमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

 

साताको मध्य अन्त्यमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 


 

 कर्णाली प्रदेश आगामी साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

कर्णाली

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर हल्का देखि मध्यम हिमपात

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 


सुदुर पश्चिम प्रदेश आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमबार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

 

सुदुरपश्चिम

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्युनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घाम, आंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघगर्जन, असिना, कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

 

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

साताको मध्य तथा अन्त्यतिर हल्का देखि मध्यम हिमपात

 

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको मध्य अन्त्यमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

 

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

केहि घट्ने

उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने

समान्य देखि पूर्ण बदली

मेघगर्जन/चट्याङ्ग

साताको मध्य अन्त्यमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

 

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 

 

 

 

       आगामी साताको मौसमको सारांश :

१.       साताको शुरुवाती एक-दुई दिन मै यो वर्षको मनसुन पूर्वी नेपाल बाट आगमन हुने सम्भावना।

२.       साताभरी नै देशभर समान्य देखि पूर्ण बदली ।

३.       सबै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना।

४.       साताको मध्य तथा अन्त्यतिर प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र सुदुर पश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना।

५.      उच्च पहाडी/हिमाली भूभागका केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात।

६.      दिउसो वायुको अधिकतम तापक्रम केहि घट्ने तथा रातीको न्युनतम तापक्रममा उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने ।

 


-जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 

 

Featured

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०४/११ देखि २०७८/०८/१३) जारी समय : साँझ ६:०० बजे

राती: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १ का एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०४/११ देखि २०७८/०८/१३) जारी समय : बिहान ६:०० बजे

देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदुर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

विशेष मनसुन बुलेटिन - ६: मनसुन अपडेट(Monsoon Bulletin 6)

मिति २०७८/०४/११ बाट बिस्तारै न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक आउने सम्भावना रहेको र सो प्रणालीका कारण देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा, मंगलबार राती प्रदेश नं १, बागमती , गण्डकी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

Recent News and Releases

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०४/११ देखि २०७८/०८/१३) जारी समय : साँझ ६:०० बजे

राती: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १ का एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०४/११ देखि २०७८/०८/१३) जारी समय : बिहान ६:०० बजे

देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदुर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

विशेष मनसुन बुलेटिन - ६: मनसुन अपडेट(Monsoon Bulletin 6)

मिति २०७८/०४/११ बाट बिस्तारै न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक आउने सम्भावना रहेको र सो प्रणालीका कारण देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा, मंगलबार राती प्रदेश नं १, बागमती , गण्डकी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७८/०४/१० देखि २०७८/०८/१२) जारी समय : साँझ ६:०० बजे

राती: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।