साप्ताहिक कृषि-मौसम पूर्वानुमान

 

नेपाल सरकार

उर्जाजलस्रोततथा सिचाईं मन्त्रालय

जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग

मौसम पूर्वानुमान महाशाखा

साप्ताहिक कृषि-मौसम पूर्वानुमान

वैद्यताको अवधी:  २०७७  मंसिर ५ शुक्रवार देखि २०७७ मंसिर ११ गते विहिवार सम्म                                                               

जारी मिति२०७७  मंसिर ५ शुक्रवार  

प्रदेश १आगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

प्रदेश 

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत(मौसम प्रणाली)

हिमाल

वर्षाहल्का हिमपात

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

 

साता भरि नै आंशिक देखी सामान्य बदली  सहित छिटपुट वर्षा वा हल्का हिमपातको   सम्भावना रहने

पहाड

हल्का वर्षा

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

 

साता भरि नै आंशिक देखी सामान्य बदली   सहित साताको शुरूमा छिटपुट/ हल्का वर्षा सम्भावना रहने।

तराई

छैन

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

 

साता भरि नै आंशिक देखी सामान्य बदलीको सम्भावना रहने।

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

प्रदेश २आगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

प्रदेश २

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत(मौसम प्रणाली)

तराई

छैन

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताभर सामान्यतया सफा देखि आंशिक बदली रहनेछ।

 

 

उल्लेखनिय मौसमि प्रणाली छैन।

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 

बागमती प्रदेशआगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

बागमती प्रदेश

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत(मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का वर्षा/हिमपात

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साता भरि नै आंशिक देखी सामान्य बदली  सहित साताको मध्यमा छिटपुट वर्षा वा हल्का हिमपातको   सम्भावना रहने

पहाड

हल्का वर्षा

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताका अधिकांश दिनहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने।साताको शुरू मध्यमा हल्का वर्षा हुन सक्ने।

तराई

छैन 

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

आंशिक बदली

 

साताका अधिकांश दिनहरूमा आंशिक बदली रहने।

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

गण्डकी प्रदेशआगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

गण्डकी प्रदेश

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिना,कुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का वर्षा/हिमपात

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताका अधिकांश दिनहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने।साताको शुरु मध्यमा हल्का हिमपात हुन सक्ने।

पहाड

हल्का वर्षा

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताका अधिकांश दिनहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने।साताको शुरु मध्यमा हल्का वर्षा हुन सक्ने।

तराई

छैन 

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक बदली

 

साता भर सामान्यतया सफा देखी आंशिक बदली रहने।

 स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 


 

लुम्बिनी प्रदेश आगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

लुम्बिनी प्रदेश

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत(मौसम प्रणाली)

पहाड

हल्का वर्षा

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने। 

तराई

छैन 

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने। 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

कर्णाली प्रदेश आगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

कर्णाली प्रदेश

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत(मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का देखि मध्यम वर्षा/हिमपात 

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने। साताको मध्य र अन्तमा वर्षा वा  हिमपातको   सम्भावना रहने

पहाड

हल्का वर्षा 

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने।  साताको मध्य र अन्तमा वर्षाको   सम्भावना रहने

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

 

सुदुरपश्चिम प्रदेश आगामी साताको मौसम

नोटसाताको शुरु: शुक्रवारशनिवार;

साताको मध्य: आइतवारसोमवारमंगलवार;

साताको अन्त्य: बुधवारबिहिवार

 

सुदुरपश्चिम प्रदेश

वर्षाहिमपात

अधिकतम तापक्रम

न्युनतम तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(घामआंशिकसामान्यअधिकांश  पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम

(मेघगर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत(मौसम प्रणाली)

 

हिमाल

हल्का देखि मध्यम हिमपात/  वर्षा 

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने। साताको मध्य र अन्तमा वर्षा वा  हिमपातको   सम्भावना रहने

 

पहाड

हल्का वर्षा   

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने। साताको मध्य र अन्तमा वर्षाको   सम्भावना रहने

 

तराई

छैन 

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

आंशिक देखि सामान्य बदली।

 

साताको सुरुमा सामान्यतया सफा रहने। साताको मध्य र अन्तमा आंशिक देखि सामान्य  बदली रहने। साताको मध्य र अन्तमा वर्षाको   सम्भावना रहने

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 


 

आगामी साताको मौसम

सारांश

 

*       साताको सुरुमा, प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र  गण्डकी प्रदेशका  पहाडि भु-भागमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना र बांकी स्थानहरुमा आंशिक बदली देखि सामान्यतया सफा मौसम रहने।

*       साताको मध्यमा,  सुदुर पश्चिम, कर्णली , गण्डकी प्रदेशका  प्रदेश  . मा  आंशिक  देखि सामान्य बदली  अन्य ठाउँमा आंशिक बदली  रहने  साथै  साताको  अन्तमा, देशको अधिकांस   भू - भागमा  आंशिक  देखि सामान्य बदली रहने।

*       साताको मध्य अन्तमा सुदुर पश्चिम, कर्णली , गण्डकी  बाग्मती प्रदेशका  उच्च हिमाली भू -भागमा हिमपात पहाडी भू -भागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

*        देशका अधिकास भू –भागमा, अधिकतम न्युनतम तापक्रममा हल्का गिरावट आउने

 

तयार गर्ने

मञ्जु बासी

मौसमबिद

 

Featured

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०५ देखि २०७७/१०/०७) जारी समय : विहान ६:०० बजे

हाल प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०४ देखि २०७७/१०/०६) जारी समय : साँझ ६:०० बजे

हाल प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ ।

तराईको हुस्सु/कुहिरो/शितलहर बुलेटिन (Terai Fog/Cold wave Bulletin) (जारी मितिः २०७७-१०-०४ बिहान ९:०० बजे)

हाल देशको तराई भू-भागका धेरै स्थानहरुमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लागेको छ ।

Recent News and Releases

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०६ देखि २०७७/१०/०८) जारी समय : बिहान ६:०० बजे

हाल प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ बाँकि भू-भागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहेकोछ तथा तराईका भू-भागहरुमा हुस्सु/कुईरो रहेको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०५ देखि २०७७/१०/०७) जारी समय : साँझ ६:०० बजे

हाल देशका पहाडी भू-भागमा आँशिक देखि सामान्य बदली रही अन्य भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेकोछ।

तराईको हुस्सु/कुहिरो/शितलहर बुलेटिन (Terai Fog/Cold wave Bulletin) (जारी मितिः २०७७-१०-०५ बिहान ९:०० बजे)

हाल देशको तराई भू-भागका धेरै स्थानहरुमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लागेको छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०५ देखि २०७७/१०/०७) जारी समय : विहान ६:०० बजे

हाल प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ ।